Werkplaats van de wereld ligt stil

06 feb 2020

De World Health Organization (WHO) bestempelt de uitbraak van het coronavirus als een internationale noodsituatie. Terecht dat de eerste aandacht uitgaat naar het beheersen van de gezondheidsrisico’s.

Wat de economische schade is, is nog niet te overzien. Dit zal sterk afhangen van de duur van de ingestelde beperkingen. China is de 2e economie van de wereld en is van oudsher sterk op de export gericht. In 2019 is er voor een kleine € 40 miljard dollar door Nederland geïmporteerd. De export naar China bedraagt over 2019 circa € 10 miljard.

Krijgt jouw onderneming te maken met de gevolgen?

Heel veel ondernemingen in Nederland, groot en klein, krijgen te maken met de gevolgen van het stilvallen van de “werkplaats van de wereld”. De globalisering leidt tot een onderlinge afhankelijkheid, die de komende periode naar verwachting in haar volle omvang zichtbaar wordt.

Denk hierbij aan:

  • Het niet geleverd krijgen van grondstoffen, waardoor productieproblemen kunnen ontstaan en/of zelfs de productie stilvalt. Hierbij is het natuurlijk ook van belang te weten waar jouw leverancier zijn producten vandaan haalt!
  • Het niet geleverd krijgen van handelsproducten, zodat de omzet stagneert.
  • Het stilvallen van de export naar China.
  • Het voor een belangrijk deel wegvallen van toerisme.
  • Het toenemen van debiteurenrisico’s doordat afnemers in problemen komen door de effecten van de crisis die bij afnemers optreden.
  • Alles wat specifiek van toepassing kan zijn op jouw eigen situatie.

Wellicht valt het allemaal wel mee en is het van korte duur.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Als ondernemer is het goed in beeld te brengen wat de effecten voor jouw bedrijf kunnen zijn op de korte en lange termijn. Wacht hier niet mee. Kijk of er alternatieven zijn. En als het niet anders kan, kijk hoe de kosten teruggebracht kunnen worden om niet in de problemen te komen.

Het spreekwoord “een gewaarschuwd mens telt voor twee” is hierbij zeker op z’n plaats.

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 6488 666 of per mail.

 

Deze blog is geschreven door onze collega Gerard Stolwijk.


Delen via Social Media