Wat je moet weten over het UBO-register

09 jan 2020

Vanaf 2020 krijgen meer dan 1,5 miljoen mensen te maken met het UBO-register. Maar wat is het precies en wat betekent het voor jou?

Wat is een UBO?
UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. De afkorting komt van de Engelse term ‘Ultimate Beneficial Owner’. Dat is de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie, dus de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Bijvoorbeeld personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een VOF of maatschap of personen die meer dan 25% van de aandelen in een bv hebben. Maar ook de personen die geen belang hebben, maar wel feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen als bestuurder of toezichthouder, kunnen UBO zijn.

Wat is het doel van het UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Hiermee wil de EU het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering voorkomen. Het register maakt beter inzichtelijk wie uiteindelijk aan het roer staat bij organisaties die opgericht zijn in Nederland. Zo kunnen financieel-economische criminaliteiten niet meer verhuld worden achter juridische entiteiten. Bijkomend voordeel is dat je het register ook kunt gebruiken om als persoon of organisatie in te zien met wie je daadwerkelijk zaken doet.

Wie moeten UBO’s inschrijven?
Alle organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese naamloze vennootschappen
 • Europese coöperatieve vennootschappen
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben
 • rederijen

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, die vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hebben ook geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO’s registreren in het land van oprichting.

Onderstaande rechtsvormen hebben geen registratieplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • kerkgenootschappen
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder de historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Vanaf wanneer moet ik UBO’s inschrijven?
Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt is in december door de tweede kamer aangenomen en zou vanuit de EU in januari 2020 geïmplementeerd moeten zijn in de nationale wetgeving. De exacte datum is echter nog niet bekend. Na implementatie hebben organisaties anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.

Inschrijven zal naar verwachting kosteloos zijn en kan gedaan worden door de tekenbevoegden binnen je organisatie.

Voor wie is het UBO-register inzichtelijk?
Het register is voor iedereen, na online registratie en identificatie en tegen een bepaald tarief, inzichtelijk. Bevoegde autoriteiten die het register gebruiken voor onderzoek naar verdachte geldstromen krijgen meer informatie te zien dan anderen.

Implementatiewet
De wetgeving over het UBO-register is nog in behandeling. Het is nog niet goedgekeurd door het parlement. Je kunt de implementatiewet hier volgen.

Wil je hier graag meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 6488 666 of per mail.


Delen via Social Media