Privégeld in een huwelijk… Van wie is het eigenlijk?

23 apr 2020

Stel, je bent getrouwd en je hebt geld geërfd of geschonken gekregen. Is het dan jouw geld? Of ook van je partner?

Wanneer ben je getrouwd?

De datum dat je getrouwd bent kan al veel duidelijk maken:

  • Bij huwelijken die ná 1 januari 2018 gesloten zijn, is het uitgangspunt dat deze gesloten zijn in ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Erfenissen en schenkingen zijn dan altijd privégeld.
  • Bij huwelijken die vóór 1 januari 2018 gesloten zijn, was ‘algehele gemeenschap van goederen’ het uitgangspunt. Een erfenis of schenking die je ontvangt is dan óók van je partner. Uitzonderingen hierop zijn erfenissen en schenkingen die verkregen zijn onder een uitsluitingsclausule. In die clausule staat dan dat de erfenis of schenking niet in enige gemeenschap van goederen valt. Het is dan dus privégeld van de echtgenoot die het geld ontvangen heeft.

Duidelijkheid bij scheiding

Stel, je gaat scheiden… Tijdens je huwelijk heb je privégeld besteed aan bijvoorbeeld een gezamenlijke vakantie of een verbouwing van jullie echtelijke woning. Kun je dat geld dan terugkrijgen?

In het verleden zijn hier veel juridische procedures over gevoerd en was de rechtspraak in Nederland sterk verdeeld. Het ene gerechtshof was van mening dat het niet uitmaakte waar het geld aan besteed was, een ander gerechtshof maakte dit onderscheid wel en weer een ander hanteerde het op=op-principe. De uitspraken weken nogal af. In 2019 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over dit onderwerp.

De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat bij scheiding, privégelden die besteed zijn aan de gemeenschap, in principe vergoed moeten worden door de gemeenschap. Waar het geld aan besteed is, maakt niet uit. De echtgenoot die de erfenis of schenking ontvangen en besteed heeft, heeft dus een sterke positie. Let wel, het is de gemeenschap die het geld terug moet betalen, niet de andere echtgenoot.

Uitzondering op de hoofdregel

Zoals bij vrijwel iedere regel, zijn ook hier uitzonderingen. Zo kunnen er afspraken gemaakt zijn tussen echtgenoten die inhouden dat het bedrag niet terug betaald hoeft te worden. Heb je je gezin bijvoorbeeld getrakteerd op een vakantie, dan heb je een schenking gedaan.

Impliciet gemaakte afspraken, die niet op schrift staan, zijn moeilijk te bewijzen en kunnen tot discussies leiden bij een scheiding. Om dit te voorkomen kun je een korte aantekening of notitie van de traktatie maken met twee handtekeningen en de datum. Tijdens je huwelijk sta je hier waarschijnlijk niet bij stil en wil je er niet eens over nadenken. Toch is het fijn als je dit juist in goede tijden doet, zodat je er op terug kunt vallen in slechte tijden. Vergelijk het met een brandverzekering: je gaat er niet vanuit dat je deze nodig hebt, maar mocht het nodig zijn dan ben je heel blij dat je deze destijds afgesloten hebt.

Is er met privégeld een privéschuld voldaan? Dan is er geen vergoedingsrecht, omdat de gemeenschap hierin geen rol speelt: er worden geen gemeenschapsschulden voldaan met privégeld.

Meer informatie

Wil je graag meer weten over dit onderwerp? Wij staan voor je klaar. Wij zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media