Overeenkomst Expertise Servicepakket 2021

Opdrachtgever wenst gebruik te maken van het Expertise Servicepakket en heeft zich daarvoor aangemeld via de website van opdrachtnemer, Stolwijk Philipsen Accountants Adviseurs. Bij de aanmelding heeft opdrachtgever aangegeven welk Expertise Servicepakket hij wenst af te nemen voor het huidige boekjaar (2021). Opdrachtnemer gaat hierbij akkoord met de volgende voorwaarden.

Artikel 1. Inhoud van het Expertise Servicepakket

Afhankelijk van het door opdrachtgever gekozen Expertise Servicepakket zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Expertise Servicepakket A, Expertise Servicepakket B en Expertise Servicepakket C

Kosteloze deelname aan de volgende bijeenkomsten:

 • vier Fiscaal & Actueel bijeenkomsten die opdrachtnemer organiseert op:
  • 23 maart 2021
  • 22 juni 2021
  • 21 september 2021
  • 21 december 2021
 • kosteloze deelname aan twee kennissessies die opdrachtnemer organiseert op:
  • data n.t.b.

Expertise Servicepakket B

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket B heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op twee uur persoonlijke ondersteuning door specialisten in dienst van opdrachtnemer. Inzet van deze uren zal geschieden op verzoek van opdrachtnemer. Indien de uren aan het eind van de looptijd van deze overeenkomst niet door opdrachtnemer zijn benut, dan komen de uren te vervallen.

Expertise Servicepakket C

De opdrachtnemer gebruik makende van Expertise Servicepakket C heeft naast voornoemde bijeenkomsten recht op:

 • vier uur persoonlijke ondersteuning door specialisten in dienst van opdrachtnemer. Inzet van deze uren zal geschieden op verzoek van opdrachtnemer. Indien de uren aan het eind van de looptijd van deze overeenkomst niet door opdrachtnemer zijn benut, dan komen de uren te vervallen;
 • gebruikmaking van modelovereenkomsten;
 • een korting van 10% op de uurtarieven van de fiscale adviseurs, die opdrachtnemer hanteert. Als tijdens het uitvoeren van een afzonderlijke (advies) opdracht de looptijd van deze overeenkomst is verstreken en de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt verlengd, heeft opdrachtnemer recht op de korting van 10% voor de duur en werkzaamheden van die afzonderlijke opdracht. Voor afzonderlijke opdrachten welke worden overeengekomen na het verstrijken van de looptijd van deze overeenkomst geldt de korting niet.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

Opdrachtgever en opdrachtnemer gaan deze overeenkomst aan voor de duur van kalenderjaar 2021 en eindigt derhalve van rechtswege per 31 december 2021.

Artikel 3. Vergoeding voor het Servicepakket 2021

Opdrachtgever voldoet aan opdrachtnemer een vergoeding van:

 • Expertise Servicepakket A :        €       275
 • Expertise Servicepakket B :        €       550
 • Expertise Servicepakket C :        €       995

Al deze bedragen zijn exclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 4. Algemene voorwaarden

 1. Op deze overeenkomst zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Stolwijk Philipsen Accountants Adviseurs van opgenomen op de website van opdrachtnemer, te downloaden via leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.