Verhoogde schenkvrijstelling: ook als je het huis al gekocht hebt?

11 jun 2020

De schenkbelasting kent een belangrijke vrijstelling als het om een schenking gaat voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld. Is deze vrijstelling ook van toepassing als je de woning al hebt gekocht of verbouwd vóórdat de schenking verkregen is?

Onlangs heeft het gerechtshof in Arnhem een zaak behandeld waarbij deze vraag aan de orde kwam. Anders dan de inspecteur vindt het hof dat voor toepassing van de vrijstelling de uitgaven voor de eigen woning, nog voordat de schenking ontvangen is, best al betaald kunnen zijn. Het is dan wel vereist dat op het moment van betaling van de kosten al duidelijk was dat deze kosten ook vanuit de schenking betaald zullen worden. Ook moet degene die de schenking heeft ontvangen dit aannemelijk kunnen maken én dit moet ook de bedoeling van de schenker zijn geweest.

In de zaak die in Arnhem behandeld werd, kon de ontvanger van de schenking het hof niet overtuigen. De bewering dat haar vader (de schenker) gezegd had dat het met de kosten van de verbouwing wel goed zou komen, was niet voldoende. De stelling dat de ontvanger anders nooit aan de verbouwing was begonnen, was ook niet voldoende overtuigend. De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning was in deze zaak dus niet van toepassing.

Verhoogde schenkvrijstelling

De verhoogde schenkvrijstelling met betrekking tot een eigen woning bedraagt in 2020 € 103.643. Deze vrijstelling geldt niet alleen tussen ouders en hun kinderen, maar ook voor willekeurige derden. Deze vrijstelling kent wel een aantal voorwaarden, zoals dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, waarbij de 40ste verjaardag nog meetelt.

Wil je zeker weten dat de verhoogde schenkvrijstelling van toepassing is? Onze adviseurs zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media