‘Spaartaks’ van de baan

13 jul 2020

Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, de ‘spaartaks’, is van de baan. In dat plan werd een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden, aldus staatssecretaris Vijlbrief.

Vanwege de extreem lage spaarrente die al een aantal jaren aanhoudt, was het oorspronkelijke plan om vanaf 2022 inkomsten uit sparen anders te belasten dan overige vermogensinkomsten, zoals bijvoorbeeld uit beleggen. Zo zouden vermogensinkomsten eerlijker worden belast.

Fictief of werkelijk rendement belasten

Inkomsten uit sparen en beleggen worden nu belast in box 3, waarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dit fictieve rendement loopt op naarmate je meer vermogen bezit. Momenteel loopt dit op van minimaal 1,79% tot maximaal 5,28%. Over dit fictieve rendement betaalt de belastingplichtige 30% belasting.

Staatssecretaris Vijlbrief zou het liefst het werkelijke rendement in box 3 belasten, maar omdat de Belastingdienst dit rendement niet kent, is dit onuitvoerbaar. Daarom wil hij een simpeler en eerlijker systeem invoeren. Met zo’n systeem zouden de kleine spaarder en belegger in hoge mate worden ontzien. Dit is mogelijk door het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen, aanzienlijk te verhogen. De bewindsman maakt hierbij wel de kanttekening dat dit dan wel mogelijk moet zijn.

Wil je meer weten over de plannen rondom de spaartaks? Onze adviseurs zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media