Leidt onduidelijkheid over arbeidsrelatie tot meer zzp-ers?

11 jun 2020

Een half jaar na de invoering van de WAB zijn er signalen dat de WAB ontdoken wordt door werknemers te dwingen om als zzp-er aan de slag te gaan.

Vanaf 1 januari jongstleden is de Wet arbeidsmarkt in balans ingevoerd, de WAB. Met deze wet zijn vaste contracten minder vast en krijgen werknemers met flexibele contracten meer bescherming. Hiermee moet het evenwicht tussen vaste en flexibele contracten hersteld worden.

Nu we een half jaar verder zijn komen er signalen dat werknemers in bepaalde situaties gedwongen zouden worden om als zzp-er te starten. Hierover zijn ondertussen Kamervragen beantwoord door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.

Vormen van arbeidsrelatie volgens wet- en regelgeving

De minister erkent dat er signalen zijn dat de WAB ontdoken zou worden, maar concrete cijfers ontbreken vooralsnog. In arbeidsrelaties zijn opdrachtgevers en werknemers vrij om deze zelf vorm te geven, maar daarbij zijn zij wel gebonden aan de wet- en regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen en daarna deze werknemer als zzp-er verder te laten werken. De WAB kan wel een rol spelen bij het vormgeven van een (nieuwe) arbeidsrelatie.

Onduidelijkheid

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid bij opdrachtgevers en –nemers over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Men vindt het moeilijk om te bepalen wanneer er wél of geen sprake is van een dienstbetrekking.

Om de onduidelijk aan te pakken, wordt er gewerkt aan een webmodule als hulpmiddel. Hiermee kunnen opdrachtgevers vooraf zekerheid krijgen of een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking wordt uitgevoerd. Natuurlijk kun je bij twijfel ook altijd contact met onze adviseurs opnemen. Wij zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media