Hoofdelijk aansprakelijk als bestuurder van een bv

19 mei 2020

Ondanks dat een bv een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, kun je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor een aantal belastingschulden van de bv, zoals o.a. de loonheffing en omzetbelasting.

Deze aansprakelijkheid is wettelijk geregeld. Echter, meld je als bestuurder de betalingsproblemen tijdig aan de fiscus (binnen twee weken nadat betaald had moeten worden), dan vervalt je aansprakelijkheid.

Door je betalingsmoeilijkheden dus tijdig te melden, voorkom je aansprakelijkheid als bestuurder. Maar let op, kan de inspecteur bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan ben je alsnog aansprakelijk.

Nieuwe melding of blijft je melding van kracht?

Onlangs kwam een bedrijf in betalingsmoeilijkheden. De bestuurder heeft dit tijdig gemeld bij de ontvanger. De rechtbank in Breda stelde de bestuurder van het bedrijf toch aansprakelijk voor ruim € 70.000 aan belastingschulden. Hoe zit dat?

De inspecteur stelde dat de belastingschulden waarvoor de betalingsmoeilijkheden waren gemeld, inmiddels betaald waren na een afgesproken betalingsregeling. Tegelijkertijd  waren er wederom nieuwe belastingschulden ontstaan en betaald. De inspecteur stelde dat hij door de betalingen er vanuit mocht gaan dat de betalingsproblemen waren opgelost. Als er later betalingsproblemen ten aanzien van nieuwe belastingschulden ontstonden, dan had de bestuurder dit namens de bv opnieuw moeten melden. Nu deze melding niet was gedaan was de bestuurder dus hoofdelijk aansprakelijk, aldus de inspecteur.

De Hoge Raad oordeelde echter anders: een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht blijft van kracht zolang er betalingsachterstanden zijn. Daarbij is het niet van belang of dit nieuwe of bestaande belastingschulden betreft.

Nieuwe melding

Is de inspecteur van mening dat er na betaling van een schuld geen betalingsonmacht meer is én laat hij dit weten, dan ben je vanaf dat moment weer hoofdelijk aansprakelijk als er niet opnieuw tijdig melding wordt gedaan van eventuele betalingsonmacht. In bovenstaande zaak had de inspecteur niet laten weten dat er volgens hem geen betalingsonmacht meer was, waardoor de bestuurder niet aansprakelijk was voor de belastingschulden.

Betalingsproblemen door de corona crisis

Heb je betalingsproblemen die ontstaan zijn door alle maatregelen rondom het corona virus, dan kan een afzonderlijke melding achterwege blijven. Meer hierover lees je hier.

Meer informatie

Wil je graag meer weten over dit onderwerp? Wij staan voor je klaar. Wij zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media