Het UBO-register is open

15 okt 2020

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s, vof’s en nv’s. UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

Het UBO-register is vanaf zondag 27 september voor iedereen te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Behalve de verplichte gegevens zullen er ook stukken gedeponeerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld de statuten.

Wanneer registreren?

Voor bestaande bv’s en andere entiteiten geldt dat men zich binnen 18 maanden moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Nieuw opgerichte entiteiten moeten dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

UBO’s van bestaande organisaties krijgen 18 maanden de tijd om zich te registreren, dit betekent dus ook dat het register de komende tijd nog niet compleet is. Houd hier rekening mee als je gegevens op wilt zoeken.

Openbare gegevens

Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van een juridische entiteit zoals een dga van een bv. Gegevens van die belanghebbenden die door iedereen kunnen worden opgevraagd, zijn de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. Het economisch belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages. Er worden geen geldbedragen genoemd.

Behalve het registreren van bovenstaande gegevens (die voor iedereen inzichtelijk zijn) moet je als UBO nog meer gegevens registreren, die niet voor iedereen inzichtelijk zijn.

Extra, niet openbare, gegevens

Behalve de openbare gegevens, staan er ook gegevens in het register die alleen toegankelijk zijn voor autoriteiten met een geheimhoudingsverplichting, sommige meldingsplichtige instellingen voor de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), zoals banken en accountants, en de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Zij kunnen extra gegevens opvragen. FIU-Nederland is de organisatie waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden.

Deze extra gegevens zijn de geboortedag, de geboorteplaats, het geboorteland en het adres van de uiteindelijk belanghebbende. Daarnaast, indien van toepassing, het burgerservicenummer (BSN-nummer) of een buitenlands fiscaal identificatienummer plus informatie waaruit duidelijk wordt vanuit welk land het nummer is verstrekt.

Ook kunnen alleen deze instellingen een afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende is geverifieerd opvragen, zoals een kopie-paspoort en een afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van dat belang wordt aangetoond.

Privacy

Het UBO-register staat al tijden ter discussie vanwege de mogelijke schending van de privacy. Via het UBO-register is bijvoorbeeld makkelijk na te gaan wie belangrijke aandeelhouders zijn binnen een bv. De openbare informatie in het UBO-register (het deel van de gegevens dat voor iedereen inzichtelijk is) is namelijk tegen een geringe vergoeding te raadplegen. Wel zijn maatregelen genomen ter bescherming van de privacy. Zo zullen gebruikers van het UBO-register worden geregistreerd. Ook kunnen officiële instanties meer gegevens opvragen dan derden.

Wil je meer weten over het UBO-register? Onze adviseurs zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media