Dga-taks uitgesteld tot 2023

29 jun 2020

Heb je als dga een schuld van meer dan € 500.000 dan ga je hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze belasting pas per 1 januari 2023 ingevoerd, een jaar later dan gepland.

Veel dga’s lenen bij hun eigen bv, omdat je op deze manier belastingheffing kan uitstellen of soms zelfs kan voorkomen. Het kabinet vindt dit ongewenst en heeft daarom besloten dat excessief lenen bij de eigen bv belast moet worden. Het gaat daarbij om leningen van meer dan € 500.000. Leningen voor de eigen woning vallen hier niet onder, deze blijven buiten schot.

Wijziging in wetsvoorstel

Het eerdere wetsvoorstel is na de internetconsultatie herzien op het punt van de dubbele belastingheffing: wanneer je als dga eenmaal belasting hebt betaald over het excessieve deel van je lening, kan er over dit deel niet nogmaals belastingheffing plaatsvinden. Dubbele belastingheffing zou bijvoorbeeld kunnen optreden bij aflossing van de schuld bij de bv of bij verkoop van de aandelen.

De plannen voor de dga-taks zijn opgenomen in een wetsvoorstel dat eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden aangenomen.

Wil je meer weten over de voor- en nadelen van lenen bij je eigen bv en de dga-taks? Onze adviseurs zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media