Aanvragen subsidie praktijkleren

23 jul 2020

Als je afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden hebt aan een student, dan kun je nu de definitieve subsidie hiervoor aanvragen. Je aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn.

De subsidie praktijkleren is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel is bestemd voor leerlingen in het mbo en de subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerplaats.

Het doel van praktijkleren is om studenten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die je als werkgever maakt voor de praktijk- of werkleerplaats.

Extra subsidie

De sectoren landbouw, recreatie en horeca kunnen extra subsidie krijgen. Hoeveel dit is, hangt af van het totaal aantal ingediende aanvragen.

Wil je meer weten over de subsidie praktijkleren of heb je hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Onze adviseurs zijn telefonisch (024 6488 666) of per mail bereikbaar voor al je vragen.


Delen via Social Media